Kuntotekniikka tasoristeyksien kimppuun

Suomen Kuntotekniikka Oy on suorittamassa Raision kaupungin alueella sijaitsevien tasoristeyksien turvallisuustarkastelua. Tarkastelun tavoitteena on antaa tilaajalle tilannekuva tasoristeysyksistä. Maastokartoituksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kadun/tienkäyttäjän turvallisuuteen radan ylitystilanteissa. Miten näkemäohjeistukset toteutuvat tieltä radalle ja onko jotain parannuksia tehtävissä. Huomioitavina tarkastelukohteina ovat tasoristeyksen varoituslaitteiden toimivuus ja ennakoivien liikennemerkkien olemassaolo sekä kunto.

Raision tasoristeykset. Lähde Digiroad.

Lisätietoa projektista antaa projektipäällikkö Antti Hirvonen, antti.hirvonen@kuntotekniikka.fi tai 044 – 2867 695.