Helsingin kaupungin ensikosketus kelitietoon

Kuntotekniikka on toimittanut ensimmäisen kelisensorin Helsingin kaupungille testattavaksi ja kokeiltavaksi. Sensori on Lufftin valmistama Marwis-kelisensori. Tätä kokeilua varten on Kuntotekniikan väki, erityiskiitos Matille, suunnitellut ja valmistanut oman vetokoukkukiinnityksen, jonka avulla sensori saadaan asennettua nopeasti ja turvallisesti.

Kokeilussa on varsinaisen sensorin lisäksi niin Kuntotekniikan InfraWeb-kelipalvelu kuin kelisensorin valmistajan oma datankeruusovellus Marwis App ja selainpohjainen Viewmondo datan visualisointiohjelmisto.

Tienpinnan lämpötila on yksi seurattava suure kelitiedon muodostamisessa, esim. ViewMondo -visualisoinnilla. Kuvassa Helsingin kaupungin väen tuottamaa kelidataa.

Työ kelitietopalvelun kanssa jatkuu

InfraWEB-kelipalvelualustalle  tuodaan nopealla aikataululla erilaisia kelimoduuleja sitä mukaa, kun ne valmistuvat, mm. InfraWebb App helmikuussa 2018. Kyseinen tuote julkaistaan Lahden talvitiepäivillä.

Lisäksi keskusteluissa asiakkaiden kanssa on tullut esille tarve InfraWEB-kelipalvelun kehittämisestä mm. reaaliaikaisen kunnossapitokaluston toimenpideseurannalla, säätiedon liittämiseen kelitietoon sekä muut kelitietoa tukevat avoimen rajapinnan tietopalvelut.

Suomen Kuntotekniikka Oy on kehittänyt yhteistyössä Jyväskyläläisen pilvipalveluita tarjoavan Logmoren kanssa InfraWEB-keli -reaaliaikaisen keli- ja hälytyspalvelun. InfraWEB-keli -palvelua voidaan hyödyntää mm. talvihoidon laatuvaatimuksien hälyttäjänä, työlaadun sekä liukkauden tarkkailuun, olosuhdeseurantaan ja uusien ylläpidon toimintatapojen luontiin.