Laadunvarmistus

Projektitoiminnan laatukriteerien ydin on tuottaa tilaajalle arvokasta lisätietoa kaiken rakennetun omaisuuden hallinnasta. Projektit saatetaan alusta loppuun saakka hallitusti ja järjestelmällisesti, noudattaen Kuntotekniikan projektitoimintaohjeita. Projektien asiakirjahallinta huolehditaan sisäiselle palvelimelle erillisen asiakirjojen arkistointiohjeen mukaisesti.

Projektitoiminnassa panostetaan avoimeen viestintään ja tiedottamiseen. Poikkeamaraportti laaditaan, mikäli työn laatu ei täytä tilaajan lopputuotteelle asettamia vaatimuksia (tekninen poikkeama) tai työssä käytetyt menettelytavat eivät vastaa suunnitelmissa ilmoitettua (toiminnallinen poikkeama).

Projekti päätetään hallitusti Kuntotekniikan projektienhallintasuunnitelman mukaisesti, jolloin tarkastetaan, että luovutettava tuote on laadukas ja vaatimustenmukainen.

Suomen Kuntotekniikalle on myönnetty RALA-sertifikaatti 16.12.2014. Sertifikaatti on myönnetty seuraaville toimialoille:

  • KUT, kuntoarviointi ja tutkimus (infra & kiinteistö)
  • RAK, rakennetekniikka (infra & kiinteistö)
  • VAT, valvonta ja tarkastus (infra & kiinteistö)

Sertifikaatti on voimassa 31.12.2017 saakka.

RALA-sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys soveltaa määrittämiään toimintatapoja käytännössä. Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.