Menestystekijät

  • Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten huomioiminen
  • Asiakkaiden odotusten ylittäminen
  • Laadukkaalla toiminnalla luodaan toiminnalle jatkuvuutta
  • Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
  • Työtyytyväisyys ja hyvä henki
  • Riittävät resurssit suhteessa työtilauksiin ja aikatauluihin
  • Uudet innovaatiot, ”taikuus tapahtuu mukavuusalueen ulkopuolella”
  • Keskittyminen asiantuntijatehtäviin, mittaukset ja mittalaitteet hankitaan vastaamaan tilaajan projektin tarpeita