Kuntotekniikka investoi paikkatietoon

Kuluneen vuoden 2017 aikana olemme olleet monessa mukana, niin kehittämässä uutta, kuin myös sovittamassa jo olemassa olevaa perinteistä prosessia uuteen, digitaalisempaan muotoon. Olemme tiedostaneet, että kaikessa todellisessa kehityksessä pullonkaulaksi on muodostumassa ja jo muodostunut paikkatiedon puute!

Paikkatietoa ei siis joko ole olemassa, paikkatieto on epätarkkaa, paikkatieto ei ole luotettavaa tai tieto on ”väärässä” formaatissa? Aito digiloikkaaminen on mahdollista, kun on oikeat välineet!

Näillä saatesanoilla esittelemmekin ylpeinä uudet asiantuntijamme, jotka edustavat erityisesti omilla vahvuuksillaan luontevasti ajatuksiamme lähteä kohti todellista digiloikkaa.

Katri Lepikkö, FM, erityisosaamisalueinaan paikkatieto, tilastotieteet, sekä ohjelmointi- ja visualisointirajapinnat.

”Iso osa maailman datasta pitää sisällään tiedon sijainnista. Paikkatieto on iso osa myös Suomen Kuntotekniikan jokapäiväistä toimintaa, ja sen sovellusmahdollisuuksia rajoittaa periaatteessa vain paikkatietojärjestelmän käyttäjän mielikuvitus. Olen innoissani päästessäni mukaan tälle löytöretkelle Suomen Kuntotekniikan kanssa!”

Ville Koivisto, FM, erityisosaamisalueenaan paikkatietojärjestelmät, erityisesti QGIS -ohjelmistoperhe ja sen liitännäiset, erilaiset analyysit ja tiedon esittäminen (visualisointi).

”Paikkatiedon merkitys kasvaa kaikkialla, eikä vähiten infra- ja kiinteistöpuolella. Olen innoissani päästessäni soveltamaan ja syventämään taitojani paikkatietoasiantuntijana Suomen Kuntotekniikalla, jonka toimiala kattaa rakennetun ympäristön kuntatasolta kansalliselle tasolle, sekä tulevaisuudessa yhä enemmän myös kansainväliselle tasolle. Työntekijänä on helppo seistä firman lupausten ja kasvutavoitteen takana”

Tervetuloa hilpeään joukkoomme!

Posted in: Muu