Mikkelin kaupunki osti Suomen Kuntotekniikka Oy:n kehittämän korjausvelan hallintajärjestelmän

Ensimmäinen väyläverkon korjausvelan periaatteiden määrityshanke toteutettiin vuonna 2012 RAPAL Oy:n vetämänä. Tuolloin ensimmäisessä korjausvelkahankkeessa mukana oli Kuntaliiton lisäksi 18 isoa Suomen kaupunkia, joista yhtenä Mikkelin kaupunki. Ensimmäisessä vaiheessa projektin tavoitteena oli korjausvelan laskennan periaatteiden määrittäminen, sekä laskentaohjeen tuottaminen teoreettiseen laskentaan.

Useiden tarkentavien KEHTO/ KoVe kehittämishankkeiden myötä, lopputuotteena syntyneet mallit on otettu ainakin kahdessa organisaatiossa päivittäiskäyttöön. RAPAL Oy on siirtänyt projekteissa syntyneet teoreettisen infran korjausvelan mallit FORE – Infran kustannuslaskentaohjelmistoonsa ja Suomen Kuntotekniikka Oy käyttää malleja omassa mittauksiin perustuvassa KoVe Spiraalissa. FORE Infra ja KoVe Spiraali ovat keskenään yhteensopivia, mikä tarkoittaa, että halutessaan Mikkelin kaupunki voi hallita tulevaisuudessa väyläverkkonsa korjausvelkaa myös FORE:ssa.

Ensimmäisessä vaiheessa Kuntotekniikka toteuttaa koko väyläverkon kuntokartoituksen, joka toimii perustana korjausvelan laskentaan. Syyperusteisen kuntokartoituksen tuloksista laaditaan yhdenmukainen kuntoluokittelu kuvaamaan katuverkon kuntoa ja nykytilaa. Kuntotila esitetään vähintään Excel -taulukossa ja teemakartoilla, lisäksi kuntotiedot siirretään yleisessä paikkatietomuodossa tilaajan rajapintoihin koko tilaajaorganisaation käyttöön. Koska korjausvelan hallintaan ei ole käytettävissä kuntotietojen historiadataa, käytetään ennustemalleissa pohjana Jyväskylässä luotuja periaatteita.

Suomen Kuntotekniikka Oy on ainoa toteuttaja Suomessa, joka hallitsee em. kokonaisprosessin kuntokartoituksesta korjausvelan kuolettamiseen. Työ vaatii laajaa osaamista ja ymmärtämistä mm. tilaajan tarpeista ja tiedon vaihdosta muihin tilaajan tietojärjestelmiin, paikkatiedosta, maatutkatekniikasta ja täsmäkorjauksesta. Vastaava kunnonhallinnan kokonaispalvelu on perustettu mm. Jyväskylän ja Lahden kaupunkeihin, eikä em. kokonaispalvelua ole tarjolla muilla toimittajilla.

Posted in: Muu