Organisaatio

Toimitusjohtaja Jari Marjeta
Jari osallistuu käytännön työhön, johtaen infraliiketoimintasektorin projekteja ja on usein myös osallisena projektien toteuttamisessa. Jarilla on vahva osaaminen sekä infratekniikan että kiinteistöjen kuntotutkimuksista, kunnonhallinnasta ja uusien ratkaisujen löytämisestä. Jari hallitsee hankesuunnittelun, kilpailutuksen ja sopimusasiat.

Projektipäällikkö Antti Hirvonen
Antti on erikoistunut katuverkon kunnonhallintaan ja hallitsee elinkaariajattelun. Antti tuntee kuntapäätännän ja toimii projektipäällikkönä infratekniikan projekteissa sijoituspaikkanaan Turun toimipiste.

Antti on myös tuottamamme Infraweb -kelipalvelun ideoija.

 

Projekti-insinööri Matti Molkoselkä
Matti toimii katujen kunnonhallinnan projekteissa projekti-insinöörinä, sijoituspaikkanaan Rovaniemen toimipiste. Matti osallistuu projektien käytännön toteutukseen, sekä rakentaa T&K hankkeissa tarvittavat prototyypit. Matilla on lisäksi kokemusta tien perusparannusurakoinnista ja hän hallitsee CAD-piirtämisen.


Projekti-insinööri Arttu Kantonen
Arttu toimii pääasiassa katujen kunnonhallinnan projekteissa projekti-insinöörinä, sijoituspaikkanaan Jyväskylän toimipiste. Kantonen työskentelee erilaisissa infraprojekteissa käytännön toteutuksessa, esimerkiksi Infraweb kelisensorien parissa ja väyläverkon kuntotutkimusten parissa, lisäksi Arttu opettelee maatutkatulkintaa ja toimii yrityksen Excel – ”guruna”.

 

Paikkatietoasiantuntija Ville Koivisto
Villen erityisosaamisalueena on paikkatietojärjestelmät, erityisesti käyttämämme QGIS -ohjelmistoperhe ja sen liitännäiset, sekä erilaiset analyysit ja tiedon esittäminen (visualisointi). Ville vastaa Kuntotekniikan paikkatiedon hallinnasta ja kehittämisestä, niin yrityksessä, kuin myös projekteissa.

Sovellusasiantuntija Keijo Kangas
Keijon erityisosaamisalueena on sovelluskehitys ja yleinen ohjelmistotekniikka. Keijon pääasiallinen vastuualue tuleekin olemaan Kuntotekniikan sovelluskehityksen ohjaus, substanssiin perehdytyksen jälkeen.

 

Lisäksi yrityksessämme on sesongista riippuen 2-4 kausi-/projektityöntekijää tilanteen mukaan.