Tietoa meistä

Kuntotekniikka lähestyy kaikessa toiminnassaan rakennettua ympäristöä teknisen toimivuuden, kunnonhallinnan ja sitä kautta elinkaaren hallinnan lähtökohdista. Me ymmärrämme, että kiinteistöomaisuudella on rahallista arvoa ja mitä pienemmillä kustannuksilla arvo säilyy, sitä enemmän omistajalle ”jää viivan alle”. Kulut ovat sitä isommat, mitä myöhemmässä vaiheessa kuluminen tai vaurioitumien pysäytetään. Toimenpiteet ohjataan oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan!

Yrityksen perustajalla ja toimitusjohtajalla Jari Marjetalla on yli 20 vuoden kokemus geofysikaalisten mittausmenetelmien (erityisesti maatutka) käytöstä ja miltei 20 vuoden kokemus teiden ja katujen vaurioanalyyseistä Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi erityisosaamista löytyy katujen kuivatusanalyyseistä sekä muista kuivatukseen liittyvistä toimeksiannoista. Näin ollen yrityksen ensimmäinen päätuote painottui luontevasti infrapuolelle,  katujen kunnonhallinnan palveluihin.

Yrityksen perusajatuksena on kuitenkin ollut alusta saakka käsitellä poikkitieteellisesti kaikkea rakennettua omaisuutta – niin katu- ja tieverkkoa kuin kiinteistöjä ja vaikkapa jalkapallokenttääkin. Toiminnan kantavana periaatteena on se, että kaikelle rakennetulle omaisuudelle pätee samat teknisen toimivuuden ja fysikaalisten ominaisuuksien odotukset rakennetulle kokonaisuudelle. Niinpä toiminta laajeni kattamaan myös kiinteistötekniikan palveluita, liikkuen eri ainesosien rajapinnoilla ja syvemmälläkin.

Kiinteistötekniikan toimintasektorilla operoimme toiminta-ajatuksemme mukaisesti koko kiinteistöllä, liikkuen eri aines- ja rakenneosien rajapinnoilla ja syvemmälläkin. Kiinteistöomaisuus vaatii kunnossapitoa säilyttääkseen arvonsa, sekä toimivuuden ja käytettävyyden käyttötarkoituksensa mukaisesti. Maapohjasta huopakatteeseen, Kuntotekniikka Oy hallitsee kokonaisuuden yhteistyöverkkonsa tukemana.

Infratekniikan toimintasektorilla osaamisemme liittyy erityisesti katu- ja tieverkon kuntomittauksiin ja kunnonhallintaan. Toiminta kuntasektorilla, poliittisine päätäntämekanismeineen on meille erittäin tuttua. Me ymmärrämme kuntien yksilölliset olosuhteet ja muokkaamme aina omat tuotepakettimme vastaamaan todellista tarvetta.