MARWIS

MARWIS on Euroopassa valmistettu mobiili kelisensori, joka mittaa tieolosuhteita ja ympäristön tilaa koskevia suureita. Sensori voidaan asentaa periaatteessa mihin tahansa ajoneuvoon erilaisilla liikuteltavilla kiinnitysratkaisuilla tai kiinteästi yhdessä ajoneuvossa käytettäväksi. Sensori on tehty kestämään kovaa ja jatkuvaa käyttöä myös erittäin märissä olosuhteissa (ip suojausluokka 67). Sensorissa on oma elektroniikan lämmitysyksikkö, mikä varmistaa käytettävyyden hyvin myös Suomen olosuhteissa.

MARWIS kerää säätietoja kuten lämpötila, suhteellinen kosteus, kastepiste ja myös keliolosuhdetietoja tiestöltä (kuiva, kostea, märkä, jää / lumi, kemiallinen märkä). Lisäksi se määrittelee mittausten perusteella jääprosentin ja laskee pinnan kitkaa jatkuvatoimisesti.

Laitteen tiedot voidaan siirtää reaaliajassa ”kelikeskukseen”, esimerkiksi ViewMondoon.

Sensori mittaa siis seuraavia arvoja, käyttäen neljää eri valon aallonpituutta:

  • jääprosentti mittauspisteessä (%)
  • kadun pinnan lämpötila (aste)
  • lämpötila (aste)
  • kastepiste (aste)
  • kadun tila (märkä, kuiva, luminen, jää)
  • kitka (0-1)
  • tien pinnan lumen ja jään mittaaminen, puuteri, sohjo, jää, jne.

Sensorin mittaustuloksia voidaan hyödyntää mm. talvihoidon laatuvaatimuksien hälyttäjänä, työlaadun sekä liukkauden tarkkailuun, olosuhdeseurantaan, uusien ylläpidon toimintatapojen luontiin ja esimerkiksi vahingonkorvausvastuusta luopumisen perusteena vahinkotapauksissa.

Katso esittelyvideo:

Ja lue lisää valmistajan kotisivuilta. 

Suomen Kuntotekniikka pilotoi Marwista Suomessa talven 2016-2017 aikana. Pilottien avulla saamme tärkeää tietoa sensoreista sekä niiden eri käyttömahdollisuuksista.

Voimme tarjota asiakkaillemme kelisensoreita (osto/vuokra) ja niiden asennuspalveluita, keli- ja säänseurantajärjestelmiä sekä muita asiakkaan tarpeen mukaisia palveluita.

Lisätietoja aiheesta antaa projektipäällikkö Antti Hirvonen, antti.hirvonen@kuntotekniikka.fi tai 044 – 2867 695.