KUNNONHALLINTA

”Rapistuuko katuverkkomme kunto? Riittääkö rahoitus? Millaisella rahoituksella katuverkon kunto saataisiin pysymään riittävän hyvällä tasolla? Miten saisimme täsmällisen ja perustellun viestin poliittiseen päätäntään katujen kuntotilasta ja korjaustarpeesta?”

KuntokierreLisätietoja
KUNNONHALLINTA
OMAISUUDENHALLINTA

OMAISUUDENHALLINTA

Infraomaisuuden hallinta on kokonaisuus, johon kietoutuu monialainen henkilöstö-, johto- ja päättäjäryhmä. Omaisuuden hallinta on erityisesti strategisen johtamisen hallintaa, jonka perustana on suunnitelmallinen toimintamalli. Toimintamallissa sitoutetaan organisaation avainhenkilöt, niin talouden, johtamisen, päätännän kuin teknisen toteutuksen osalta. Strategiaan pohjautuva toiminta on tehokasta, järjestelmällistä ja jatkuvaa ja sen avulla viestitään organisaation ylimmälle tasolle omaisuuden arvon optimoinnin vaatimaa sitoutumista. Työntekijöiden kannalta strategian tulisi luoda selkeä kokonaisuus, johon voi sitoutua. Lisäksi se mahdollistaa sellaisten työkalujen luomisen, jotka auttavat jokapäiväisten työtehtävien suorittamisessa.

Lisätietoja

PAIKKATIETOPALVELUT

Kunnon- ja omaisuudenhallinta pohjautuu yleisesti paikkatietoaineistoihin, ja siksi hyödynnämme toiminnassamme laajasti eri paikkatietoratkaisuja. Sovellamme työkaluvalikoimaamme asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelujemme mittakaava vaihtelee yksittäisien karttaesityksien tuottamisesta, laajoihin avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmiin. Lue lisää, tai kysy lisätietoja paikkatietoasiantuntijaltamme.

PAIKKATIETOKONSULTOINTIAINEISTOINVENTOINNIT
PAIKKATIETOPALVELUT

INFRAWEB

Osaamisemme sekä asiakastarpeiden kasvaessa olemme alkaneet tuottamaan asiakkaillemme keli-, kuntotietoon liittyviä web-alustapalveluita. Lähtökohtana on ennakointi sekä systemaattinen erilaisten mittaustietojen sekä ennusteiden hyödyntäminen. Olleellisena pidämme myös tiedon reaaliaikaisuutta sekä sen hyödynnettävyyttä. Eri mittausmenetelmillä, ennusteilla ja toteumatiedoilla saamme luotua tilannekuvan, jonka avulla asiakas saa tarvitsemansa tiedon helposti ja oikea-aikaisesti esimerkiksi mobiililaitteelleen.

LisätietojaKelipalvelut
INFRAWEB
TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTA-AJATUS

 

Suomen Kuntotekniikka Oy on yritys, joka käsittelee poikkitieteellisesti rakennettua ympäristöämme. Olkoon kyseessä kiinteistön pesuhuone tai vaikkapa jalkapallokentän kuivatusrakenteet tai miksipä ei kadun vesijohtoverkko, kaikissa näissä pätee samat teknisen toimivuuden ja fysikaalisten ominaisuuksien odotukset rakennetulle kokonaisuudelle.

 

Suomen Kuntotekniikka Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia eri tilaajaorganisaatioiden asiantuntijana ja/tai hankintapalvelukonsulttina. Kuntotekniikan tavoitteena on tuottaa omalla ammattitaidollaan kiinteistö- ja infratekniikan alueilla lisäarvoa ja säästöjä täsmällisillä ja tehokkailla menetelmillä. Kuntotekniikka tuo taloudellista hyötyä tullessaan.

 

RALA Tilaajavastuu
LISÄTIETOJA

KUNTOTEKNIIKAN FACEBOOK JULKAISUT

Toimintamme laajentuessa muutamme uusiin tiloihin elokuun aikana. Toimistomme uusi osoite on Varastotie 2 (2. krs), 96100 Rovaniemi.

Muuttopäivä tarkentuu kesän aikana. Muuttoon asti palvelemme normaalisti vanhoissa tiloissamme.

 

Ystävällisin terveisin,

Suomen Kuntotekniikka Oy
p. 040 480 9035
asiakaspalvelu@kuntotekniikka.fi

Muutamme uusiin tiloihin

Kuntokierre® on vihreä valinta! Olemme tehneet kovasti työtä sen eteen, että voisimme johtaa lippulaivallemme hiilidioksidiekvivalentin (CO2 -ekvivalentti) kautta johdetun ilmastomerkinnän, joka olisi helppo laskea, ymmärtää ja ilmaista Kuntokierteen® täsmäsuunnittelun ratkaisuille.

Lain vaatimia hiilijalanjälkitodistuksia sekä rakentamiseen kohdistuvia ympäristömerkintöjä vielä odotellessa, merkitsemme toistaiseksi Kuntokierteen® ilmastovaikutukset omalla merkinnällämme seuraavasti:

  • Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on Sitran mukaan 10 300 kg CO2e/hlö/vuosi.
  • Normaalirakenteisen kokoojakadun rakentamisvaihe tuottaa yhden kilometrin osalta keskimäärin 49 900 kg CO2e/km
  • Toteutetulla Kuntokierteellä®,täsmäsuunnittelemalla parannustoimenpiteet, saadaan vähennettyä rakentamisen hiilivaikutuksia -37,7 %:a, eli 18 812 kg CO2e/ km!

Teknisiä esteitä ilmastovaikutusten laskemiselle eri kategorioissa ei ole. Laskennan perusteiden selvittäminen on tietyin osa-aluein haastavaa, mutta jos on tahtoa ja halua, on myös kykyä kerätä laskentaan tarvittavat perustiedot. Laskennan perusteiden hahmottamisessa olemme tehneet yhteistyötä Lapin Ammattikorkeakoulun Tequ -palvelukonseptin henkilöstön kanssa ( https://www.tequ.fi/ ).

CO2-ekvivalentti keskittyy ilmastovaikutukseen. Muita ekvivalentin ulkopuolelle jääviä ympäristövaikutuksia tietysti on, mutta Kuntokierrettä® pyöritettäessä, toiminnassa selkeästi suurin merkitys ympäristöön voidaan osoittaa ilmastovaikutuksen kautta. Pian, ehkäpä jo lähivuosina, kykenemme ottamaan paremmin huomioon myös kokonaisvaltaisesti infraomaisuuserien monimuotoisuuden. Tässä haasteena on kohdattu omaisuuserien arvottamisella. Esimerkkinä, aiemmista yrityksistä huolimatta, ei ole saatu määriteltyä muodostunutta korjausvelkaa katuvihreälle. Miten kokonaisuudessaan arvotetaan puisto- ja katuvihreä; euroina ja ympäristöarvoina?

Kuntokierteenkin® merkinnän vertailukelpoisuuteen vaikuttaa pitkä lista tekijöitä, kuten raaka-aineet, kuljettaminen tuotantovaiheessa, valmistaminen, kuljetukset valmistusvaiheessa, rakentaminen, käyttö, huolto, korjaaminen, ennakoiva korjaaminen erikseen, käytönaikainen energia, vedenkäyttö ja sitten vastaavat toiminnot valintojen kautta, kun on aika saneerata tai rakentaa uudestaan.

Huomioiko teidän organisaatio jo nämä seikat ennen hankinta- tai toteutuspäätöstä?

Kuntokierre® Goes Green

Suomen Kuntotekniikka Oy:n tuottama Kuntokierre-palvelu on nykyään rekisteröity tavaramerkki Kuntokierre®.

Palvelu päätettiin rekisteröidä sen ainutlaatuisuuden vuoksi. Vastaavaa palvelua ei löydy muilta alan toimijoilta.

Kuntokierteessä® kaupungin katuverkostolle laaditaan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Sen avulla kadut saadaan parempaan kuntoon. ”Me teemme korjaussuunnitelmat kaduille samoin kuin taloyhtiöissä tehdään rakennuksille, kyseessä on katujen PTS”, toteaa projektipäällikkö Antti Hirvonen.

Kuntokierteessä® katujen nykykunto selvitetään kuntokartoituksella. Kun huonokuntoiset kadut on saatu selville, lasketaan niille muodostunut korjausvelka ja korjaamiseen tarvittava rahamäärä. Tämän pohjalta laaditaan korjaussuunnitelma tuleville vuosille. Korjaussuunnittelussa hyödynnetään aina myös maatutkaa rakennekerroksien analysoinnissa.

Korjaussuunnitelma helpottaa kuntapäättäjien talouden suunnittelua.

Kaikkia katuja ei kannata saneerata pohjia myöden, vaan osalle riittää kevyempi kunnostus. Keskeistä on löytää riittävät korjaustoimenpiteet kullekin kadulle. Tekemällä oikeanlaajuiset korjaukset oikeaan aikaan, kadun elinkaari tiedostaen, säästetään rahaa pitkässä juoksussa, Hirvonen kertoo.

Heräsikö kysyttävää?
Ota yhteyttä:

Tuomas Laine
myyntiedustaja
p. 040 184 6005
tuomas.laine@kuntotekniikka.fi

Kuntotekniikka lujittaa Kuntokierre-brändiään ®

”Posti ryhtyy tarkkailemaan teiden kuntoa Vaisalan konenäöllä – Vaisala haastaa reaaliaikaisesti Googlen Street View -palvelun”, uutisoi Tekniikka & Talous -lehti melko tarkalleen vuosi sitten.

Joensuun kaupunki, moottorinaan Ari Varonen, lähti ensimmäisenä kaupunkina jo vuonna 2011 kilpailuttamaan ja kehittämään katuverkkonsa kunnonhallintaa kokonaisuutena ja pidempänä palvelusopimuksena.

Nyt Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelut on päättänyt lähteä tosissaan testaamaan Vaisalan RoadAI -tilannekuvapalvelun eri ominaisuuksia. Ensinnäkin, kuvaaminen muun työn ohessa, ilman että kuvausta kohdistetaan mitenkään itse kadun näkökulmasta – Postin jakajan muun työn ohessa… Miten hyvin konenäön tänä päivänä tuottama tilannekuva vastaa Joensuun kaupungin syyperusteisen kunnonhallinnan palvelun muodostamaa tilannekuvaa? Mikä on konenäön tunnistaman kuntotiedon tarkkuus, käytettävyys, eli raamit tällä hetkellä? Kuinka paljon raameja pitää venyttää, jotta tulos vastaa sitä miten se nyt Joensuussa ymmärretään?

Haasteita projektilla on, vai onko sittenkään enää vuonna 2019?

”Olemme jo reilun vuoden valmistautuneet konenäön tai ”hahmontunnistamisen” isompaan tulemiseen, tutustuttamalla itsemme mahdollisuuksien mukaan esim. ns. isojen talojen kuten IBM ja Google tapaan lähestyä koko tekoäly -asiaa”, sanoo Joensuun projektista vastaava kunnonhallinnan asiantuntija Jari Marjeta ja jatkaa, ”ymmärrän hyvin isot kaupungit kuten Helsinki ja Göteborg, missä olemme törmänneet valtavaan katumassaan omassa työssämme. Kaikilta säästyy paljon harmaita hiuksia, jos kone voisi ensin vähintäänkin seuloa meille väyläverkosta ne osuudet joihin keskittäisimme kaiken tarmomme. Kyllä, odotukset on meilläkin suuret, en usko että menee kauaan kun kone korvaa tässä yhteydessä ihmisen ainakin jollekin tasolle saakka”.

Projekti on ns. nykytila-analyysityyppinen ja valmistuu nopeasti vielä vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja Jari Marjeta +358 50 543 0025 / jari.marjeta@kuntotekniikka.fi

Joensuun kaupunki laittaa Postin ja Vaisalan yhteisen kuvapalvelun testipenkkiin

Lahden kaupunki ja Suomen Kuntotekniikka Oy ovat sopineet katuverkon kunnonhallintapalveluiden järjestämisestä projektinjohtokonsultointina 31.12.2020 asti.

Lahden kaupungin Kunnallistekniikka -yksikkö on toteuttanut vuodesta 2015 alkaen systemaattista katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnonhallintaa. Kunnonhallinta on perustunut erilaisiin kuntomittauksiin, sekä mitattuun dataan, minkä perusteella on laadittu mm. erilaisia selvityksiä, analyysejä ja suunnittelun lähtöaineistoa, sekä tuotettu mittauksiin perustuvaa korjausvelan hallintaa.

Uuden sopimuksen osalta Lahden tarpeet kohdistuvat erityisesti jo kerätyn kuntotiedon ja mittausdatan jatkohyödyntämiseen, sekä nykyisten kunto- ja korjausvelka-aineistojen päivittämiseen.

Kuntotekniikka toivottaa Lahden kaupungin lämpimästi tervetulleeksi takaisin Kuntokierteen® piiriin.

Lisätietoja: Antti Hirvonen, antti.hirvonen@kuntotekniikka.fi tai puh. 044-2867695.

Lahti jatkaa suunnitelmallista kunnonhallintaa

Lumet on juuri ja juuri sulaneet, mutta meillä valmistautuminen tulevaan talvikauteen on alkanut jo täydellä tohinalla. Tervetuloa tutustumaan viimeistään Talvitiepäivillä uusimpaan InfraWEB RWS 3.0 versioon, joka tulee sisältämään myös aidon keliennusteen tien pinnassa, ei vain säätilassa.

Mikäli et kuitenkaan malta odottaa helmikuulle, ota yhteyttä Tuomakseen ja sovi esittelystä.

Tuomas Laine, myyntiedustaja, p. +358 40 184 6005 tai tuomas.laine@kuntotekniikka.fi.

Earlybird Alert!

Autoliiton toimitusjohtajan mukaan Suomeen tarvitaan Ruotsin mallinen pitkän aikavälin tiesuunnitelma.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen arvioi, että hallituksen 300 miljoonan euron perusväylänpidon lisärahoitus pysäyttää liikenteen korjausvelan kasvamisen.

– Ehkä se hieman sitä vähentääkin.

Kaiken kaikkiaan Niemisen mukaan tiestö on huonossa kunnossa kautta linjan. Hallitusohjelma arvioi tiestön korjausvelan olevan 2,5 miljardia. Se tarkoittaa summaa, joka tarvittaisiin, jotta Suomen tiet saataisiin kuntoon. Päällystysrahaa ELY-keskuksilla on yhteensä 120 miljoonaa. Päällysteiden nykykunnon ylläpito vaatisi 210 miljoonaa.

– Ei voi sanoa niin että se on jollain alueella joku tietty tieosuus. 2,5 miljardia näkyy joka alueella. Ei varmaan sellaista aluetta ole, jossa ei olisi huonoja teitä. Myös päätieverkoilla on erittäin huonoja osuuksia.

Nieminen kertoo omakohtaisen kokemuksen Hämeenlinnan moottoritieosuudelta.

– Katsoin, että siellä oli muutamia reikiä, joihin olisi voinut maitotölkin upottaa piiloon.

 

Asiantuntija paljastaa karun totuuden Suomen teistä: ”Moottoritiellä reikiä, joihin voisi maitotölkin upottaa”

Hämeenlinnan katuverkko on suurimmista kaupungeista kuntotasoltaan heikoin, selviää Hämeenlinnan kaupungin Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä tilaamasta selvityksestä. Aineiston analysointityö on vielä kesken. Kantakaupungin kohteista on analysoitu 80 prosenttia ja pitäjät ovat vielä…

Selvitys: Hämeenlinnan katuverkko on suurimmista kaupungeista kunnoltaan heikoin

Kuntotekniikka onnittelee Jyväskylän kaupungin edustajia SKTY:n myöntämästä kehityshankesaavutuksesta.

Jatketaan hyvää ja kehittyvää omaisuudenhallintaa.

Kuntotekniikka onnittelee Jyväskylän kaupungin edustajia SKTY:n myöntämästä kehityshankesaavutuksesta.

Marwis kelisensori valmiina ”kesätöihin”.

Marwis kelisensori valmiina

Jyväskylän Kuntokierre sai huomiota ja näkyvyyttä korjausvelan torppaamisella 😁

Jyväskylän Kuntokierre sai huomiota ja näkyvyyttä korjausvelan torppaamisella 😁

Tervetuloa Janne! Vahvistuimme toivotulla lisäkäsiparilla. Saimme samalla takaisin palan Kuntotekniikan historiaa sekä kunnonhallinnan ammattiosaamista.

Asiantuntijaryhmämme vahvistui toukokuun alusta, kun Janne Jokinen palasi yrityksen miesvahvuuteen. Janne toimii projekti-insinöörin tehtävissä erilaisissa kunnonhallinnan projekteissa. Pyysimme Jannen esittäytymään.

—————————————————————————————————————-

Olen 31-vuotias rovaniemeläinen insinööri. Vuonna 2012 valmistuin paikallisesta ammattikorkeakoulusta infrapuolelta. Olen tehnyt monipuolisia infra-alan töitä aina pikimiehestä, kunnonhallintaan ja katusuunnitteluun. Vuosien 2015-2017 välillä toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja opiskelin ammattilentäjäksi Suomen Ilmailuopistossa. Toisen ammattini jälkeen syvensin osaamistani Lapin Ammattikorkeakoulun eri kehittämisprojektien parissa talvisin ja kesät tarjosin asiantuntemustani Suomen Kuntotekniikalle. Nyt toukokuun alussa aloitin vakituisena, mustan kahvin juojana, rennossa työympäristössä täällä Kuntotekniikalla – muiden ammattilaisten kanssa. Vapaa-aikani menee pojan futisharkkoja koutsaten, maastopyöräilyn, kirjojen ja perheen parissa. Mottoni on rennosti ja rohkeesti!

Hei, tehdään tästä kesästä monipuolinen ja ratkotaan työkentän haasteet yhdessä!

Minut tavoittaa: janne.jokinen@kuntotekniikka.fi / 0406610093

Hyvää alkavaa kesää!

—————————————————————————————————————-

Kuntotekniikan väki toivottaa Jannen tervetulleeksi! Jannen paluu vahvistaa projektiosaamistamme ja laadukasta asiantuntijatyötä kunnonhallinnan projekteihimme.

Suomen Kuntotekniikka Oy viettää juhlaa onnistumista paikkakunnalla Rovaniemi.

Tänään aloitettiin katujen kunnon kartoittaminen Sipoossa. Mittausauto, joka mittaa katujen kuntoa, on liikenteessä 8. – 10.5. Auto saattaa ajaa muuta liikennettä hitaammin ja voi välillä pysähtyä risteyksissä. Auto on varustettu maatutkalla ja laserkeilaimella, joiden avulla määritellään katujen kunto ja tehdään kadun pinnan visuaalinen kuntokartoitus mahdollisia korjaustöitä varten.
***
Idag påbörjades arbetet med att kartlägga gatornas skick i Sibbo. Mätningsbilen som mäter gatornas skick kan du se på gatorna 8. – 10.5. Bilen kan stundvis köra långsamt och stanna vid korsningar. Bilen är utrustad med en markgenomträngande radar och laserskanner för att kunna utvärdera gatornas skick för kommande reparationsarbeten.

Tänään aloitettiin katujen kunnon kartoittaminen Sipoossa.

Rovaniemeläinen Roadscanners myi osan liiketoiminnastaan yhdelle maailman suurimmista rautatiealan yhtiöistä – yhtiö keskittyy jatkossa teihin ja lentokenttiin

Rovaniemeläinen Roadscanners myi osan liiketoiminnastaan

Pitkä ja systemaattinen katuverkon kunnonhallinta alkaa tuottamaan asiakkaalle tuloksia.

Tutustu Jyväskylän KoVe-loikkaan uusimmassa Kuntatekniikka-lehden numerossa ja tule kuulemaan sekä keskustelemaan aiheesta lisää Kuntatekniikan päiville Jyväskylään 16.-17.5.2019.

https://view.creator.taiqa.com/kuntatekniikka/kuntatekniikka022019#/page=1

Kuntatekniikan päivien esitysnostona on Kuntotekniikan ja Sipoon kunnan yhteisesitys ”Kuntokierre – infraomaisuudenhallintaa Sipoossa”.

https://kuntatekniikka.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Seminaariohjelma-2019-Jyväskylä-15.3.2019.pdf

Kuntotekniikka ♥️ Jyväskylä & KoVe

Työt sorapintaisten väylien kuntotason sekä korjauslevan määrittämiseksi jatkuu ja jatkuu – täl kert Turus.

Photo tuned by Turun aluetoimisto (aurinko paistoi oikeasti). — fantastinen paikassa Logomo Byrå.

Sorateiden puntarointi vol. 2.

VÄSYTTÄÄKÖ NYKYINEN DUUNI?

Projektipäällikkö (Jyväskylä)
Projekti-insinööri (Rovaniemi)
Sovelluskehittäjä (Rovaniemi/Turku)

TULE MEILLE VIRKISTYMÄÄN.

Kunnonhallinta
Kuntokierre
Kelipalvelut
lnfraweb™

Hae 26.4 mennessä.
www.kuntotekniikka.fi/rekry

 

Tervetuloa meille virkistymään!

Terveiset Turun aluetoimiston kehittämispäivältä. Kokouspaikaksi valikoitui tällä kertaa läheinen Turun saaristo.

Aamupäivän aikana on käsitelty niin Kuntokierteen kuin InfraWeb-kelialustan kehittämissuuntia. Kriittisesti käsiteltiin myös viime vuoden Turun aluetoimistomme toimia ja tuloksia.

Iltapäivällä nautimme auringosta ja kehitämme henkilöstön hyvinvointia.

Mahtava fiilis, kun yrityksen ja palveluiden kehittäminen lähtee henkilöstöstä käsin. — paikassaViking Amorella.

Terveiset Turun aluetoimiston kehittämispäivältä.

Kevät on koittanut Etelä-Suomessa. Asiakkaiden kiireet vievät meitä jo kohti kesän kartoituskautta. Soratiet vaativat huolenpitoa ja niiden heikko kunto vaikuttaa myös yhtenä osakokonaisuutena korjausvelan määrään. Mahdollisuuksien mukaisesti on aina hyvä tarkentaa omaisuuden kuntotilaa ja suunnitella tulevaisuuden investointitarpeita.

Kuvassa meidän Arttu ja maatutka-antenni.celebrating Friday in Hämeenlinna, Finland.

Olemme aloittaneet kuntokartoitukset 2019!

Suomen Kuntotekniikka Oy on yksi maan johtavia väyläverkon kunnonhallinnan kehittäjiä ja asiantuntijoita. Kykymme tunnistaa tilaajan todellinen tarve sekä sopeuttaa ja optimoida kunnonhallintaan käytettävissä olevat resurssit luetaan vahvuuksiimme. Toimintamme laajentuessa haemme riveihimme lisää tekijöitä ja etsimme nyt:

Projektipäällikön tehtävässä vastaat tarvittavan siirtymäajan jälkeen Suomen Kuntotekniikka Oy:n infraliiketoiminnan tuloksesta Itä- ja Keski-Suomessa. Haemme tähän tehtävään vähintään yhden toimintakenttämme, kuten esimerkiksi päällysteiden, tiestömittausten, rakennuttamisen ja sen valvonnan tai tiestön kunnossapidon hallitsevaa tulevaisuuden johtajaa. Tehtävässäsi keskityt ELY-asiakkaiden ja alueesi kunta-asiakkaiden projektimyyntiin, sekä niiden laadukkaaseen läpivientiin asiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Projekti-insinöörinä tuotat vanhemman asiantuntijan ohjauksessa omalla työpanoksellasi lisäarvoa asiakkaillemme räätälöityihin kunnon- ja kelinhallinnan palveluihin. Työ edellyttää jonkin verran matkustusvalmiutta niin Suomessa, kuin myös lähialueilla Suomen rajojen ulkopuolella.

Sovelluskehittäjänä osallistut tiimin jäsenenä lähinnä Infraweb-Keli ja Infraweb-Kunto alustojemme kehittämiseen ja ylläpitoon, mutta myös asiakastukeen, sekä myynnin tukeen.

Tehtävissä menestyminen edellyttää itseohjautuvuutta ja organisointitaitoa, sekä erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja, niin Suomen kuin myös Englannin kielellä. Ruotsin kielitaito luetaan eduksi. Odotamme, että liikut luontevasti mukavuusalueesi ulkopuolella ja haastat itseäsi sekä kollegoitasi alueilla, missä todellisia taikoja tehdään.

Kaikilta työntekijöiltämme odotamme aktiivista, oma-aloitteista ja itseohjautuvaa otetta työhön. Olet aidosti kiinnostunut asiakkaistamme, omaisuudenhallinnan kehittämisestä ja ymmärrät kauaskantoisen elinkaariajattelun merkityksen kokonaiskuvassa. Arvostamme erityisesti kykyä kuunnella ja ymmärtää asiakkaiden erilaisia ja vaativia tarpeita sekä tarjota asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Olet yhteistyökykyinen, elämänasenteeltasi positiivinen ja haluat olla mukana rakentamassa kasvua yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Kaikissa tehtävissä omaat teknisen, vähintään AMK-tasoisen koulutuksen.

Kasvava ja kehittyvä talomme tarjoaa osaajilleen kannustavan ilmapiirin, nykyaikaiset työskentelyvälineet, kehittymismahdollisuudet, innostavat työtoverit ja erittäin tyytyväiset asiakkaat. Tuemme vapaa-ajan liikuntaa, sekä osallistumme muutoinkin työntekijöidemme hyvinvoinnin kehittämiseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Marjeta p. 050 543 0025 / jari.marjeta (at) kuntotekniikka.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen tulee lähettää Jari Marjetalle 14.5.2019 klo 11.00.

Nyt haetaan kunnonhallinnan asiantuntijoita!

Karut lukemat Suomen teistä: Noin 7000 km huonossa kunnossa – katso oman maakuntasi tilanne

Karut lukemat Suomen teistä: Noin 7000 km huonossa kunnossa

Väylän ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittamassa Arctic Challenge -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja yhteistyössä 15 yrityksen kanssa, joilla mahdollistetaan automaattiset ajoneuvot tulevaisuudessa pohjoisissa haastavissa olosuhteissa. Pian käynnistyvässä talvitestauksessa ajoneuvoihin välitetään tietoa edessä olevista vaaroista sekä paikannetaan ajoneuvon tarkka sijainti kelistä huolimatta.

Tieliikenteen automaatiota talviolosuhteissa tutkiva hanke huipentuu kevään testiviikkoihin

Pitkään jatkuvat lumisateet, yllättävä liukkaus, sääennusteen epävarmuus tai hoitourakoisijan kadoksissa oleva traktorikuski. Onko sinulla hetkiä, jolloin toivoisit tietäväsi asiasta enemmän ja reaaliaikaisesti? Ehkä kenties, joku kuntalainen on juuri soittanut ja tiedustelee toimenpiteiden aikataulua tai esimies harmittelee viime viikon lumisateen vaikutusta liikenteessä. Olisiko digiajan palvelua, jossa oleellinen kelidata on koottuna samaan näkymään, mittauksin perustuvana ja valmiiksi analysoituna?

Suomen Kuntotekniikka Oy avittaa kunta-asiakkaitaan luomaan tilannekuvan talviolosuhteista katu- ja kevyen liikenteen verkolla. Keliruutu avaa näkymän talviselle katuverkollesi hyödyntämällä avoimia rajapintoja, eri kelitoimijoiden dataa sekä mahdollisesti sinun omien senoriesi tai muiden laitteiden välittämään tietoa. Operointi onnistuu helposti ja käyttäjä voi itse luoda omanlaisen näkymän, joka on tallennettavissa omien käyttäjätunnuksien taakse.

Minkälaisen Keliruudun sinä haluat?

Lisää aiheesta voi tiedustella Antti Hirvoselta, antti.hirvonen@kuntotekniikka.fi tai puh. 044 – 2867 695.

Keliruutu muodostaa tilannekuvan

Kelitieto hallussa @Jyväskylä, @Turku, @Rovaniemi InfraWEB -keli

Kelitieto hallussa @Jyväskylä, @Turku, @Rovaniemi InfraWEB -keli

Infraweb-väder är utformat för att möta behovet av expertis hos städernas vägunderhåll, områdesentreprenörer och trafikoperatörer. Tjänsten förser områdesentreprenörerna med ett uppföljningsverktyg.

Åtgärdernas omfattning och magnitud kan riktas korrekt och sänker kostnaderna. Allt färre vinterolyckor inträffar varje år. Infraweb-väder har tre tjänstenivåer: VÄDERRUTA, VÄDERALARM och VÄDERVAKT. Tjänsten är enkel att använda och fungerar i en webbläsare.

Infraweb-väder

Ylpeänä esittelemme, InfraWeb -keli, tämän päivän kehittynein kelipalvelu, joka kerää, yhdistää ja analysoi kelitietoa siten kuin Sinä sitä tarvitset!

Voit liittää palveluun minkä tahansa haluamasi aidosti avoimen rajapinnan kelitiedon tai kerätä paleluun dataa omista sensoreistasi. Räätälöitynä juuri sellaiseksi, kuin Sinä haluat! Valitse vain tarvitsemasi palvelun taso. Keliruutu – Kelihäly -Kelivahti.

https://www.kuntotekniikka.fi/keli/

InfraWeb -keli, tämän päivän kehittynein kelipalvelu

Das iNovitas-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage und für das neue Jahr Glück, Gesundheit und viel Erfolg!🎄🎅🏻 😊🌟

Our team is wishing you and your families a merry Christmas and a very happy, healthy and successful new year! 🎄🎅🏻 😊🌟
#MerryChristmas #HappyNewYear #HappyHolidays

Merry Christmas and a very happy, healthy and successful new year!

Suomen Kuntotekniikka Oy on toiminut RALA:n laatusertifikaatin periaatteita noudatellen vuodesta 2014 lähtien. Viimeisin auditointi pidettiin 30.8.2018 Kuntotekniikan Jyväskylän aluetoimistolla. Tässä pieni yhteenveto yrityksemme laatuasioihin liittyen.

Kuntotekniikka lähti viimeisimpään seuranta-arviointiin päivitetyllä toimialalistauksella. Uusina, nyt hyväksyttyinä, toimialueina ovat johdon konsultointi (JOK) sekä tutkimus ja kehitystyö (TUK).

Esimerkkinä johdon konsultointiprojektista on Rauman kaupungille tehty omaisuustiedonhallinnan käsikirja, minkä perusteella Rauman tekninen johto sai mm. omaisuudenhallinnan toimintalinjaukset tuleville vuosille (PTS). Lisäksi panostukset tutkimus ja kehitysprojekteihin jatkuvat vahvasti Kuntotekniikan työarjessa. Resursseihin nähden olemme infra-alan kehittämistyön kärkipäässä, niin pienillä kuin suurillakin visioillamme. RALA:n auditoijan vakuutimme TUK-toiminnastamme InfraWeb-alustamme perusteella. InfraWeb-alusta omaa monia eri moduuleja, kuten kuntotietovaraston, kelipalvelun sekä päällystelämpötilan seurantatyökalun. Nämä alati kehittyvät työkalut tuovat uusia mahdollisuuksia niin kuntainfra-asiakkaillemme, kelidatasta ja -palveluista kiinnostuneille sekä päällystealan toimijoille.

Yleisesti Kuntotekniikan yritystoimintaa kuvataan RALA:n toimesta laadukkaaksi ja aktiivisesti digitaaliseen toimintaympäristöön panostavana toimijana. Arvioinnissa yrityksemme toiminnan vahvuuksiksi on mainittu mm. laatukäsikirjan mukainen toiminta. Olemme määrittäneet tarkan kuvauksen toimintaympäristöstämme ja laatineet strategisten tavoitteiden mittaroinnin. Lisäksi auditoija oli vakuuttunut laatukäsikirjan mukaisesta vuosikelloajattelusta sekä sisäisen auditoinnin hyvästä laatutasosta. Auditointikertomuksen osalta on mielenkiintoisimmaksi kehityshankkeeksi mainittu alustaliiketoiminta. Alustaliiketoiminnan pohjana on hyvin verkottunut toimintamalli alan muiden toimijoiden kanssa, mikä avaa mahdollisuuksia Kuntotekniikan tapaiselle konsultointiyritykselle.

Osaamisemme laajenee!

Jari Marjeta is attending Paikkatietomarkkinat, Messukeskus Siipi, Helsinki at Messukeskus.

November 4, 2018Helsinki

Täällä ollaan! Tervetuloa poimimaan ratkaisuja omaisuudenhallinnan päivän polttavimpiin kysymyksiin.

Paikkatietomarkkinat
Uudet tuulet, uudet nettisivut! Tule ja tutustu!

Iltapäivän mobiili ryhmätyöt pureutuvat ajankohtaisiin asioihin.

Iltapäivän mobiili ryhmätyöt pureutuvat ajankohtaisiin asioihin.

Kuivana ja ehjänä perillä, koko Kuntotekniikan kolmen hengen ryhmän voimin.

Kuivana ja ehjänä perillä, koko Kuntotekniikan kolmen hengen ryhmän voimin.

YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME
Logmore Oy iNovitas AG BK-Hydrometa OyHaluatko saada lisätietoja?