KUNNONHALLINTA

”Rapistuuko katuverkkomme kunto? Riittääkö rahoitus? Millaisella rahoituksella katuverkon kunto saataisiin pysymään riittävän hyvällä tasolla? Miten saisimme täsmällisen ja perustellun viestin poliittiseen päätäntään katujen kuntotilasta ja korjaustarpeesta?”

KuntokierreLisätietoja
KUNNONHALLINTA
OMAISUUDENHALLINTA

OMAISUUDENHALLINTA

Infraomaisuuden hallinta on kokonaisuus, johon kietoutuu monialainen henkilöstö-, johto- ja päättäjäryhmä. Omaisuuden hallinta on erityisesti strategisen johtamisen hallintaa, jonka perustana on suunnitelmallinen toimintamalli. Toimintamallissa sitoutetaan organisaation avainhenkilöt, niin talouden, johtamisen, päätännän kuin teknisen toteutuksen osalta. Strategiaan pohjautuva toiminta on tehokasta, järjestelmällistä ja jatkuvaa ja sen avulla viestitään organisaation ylimmälle tasolle omaisuuden arvon optimoinnin vaatimaa sitoutumista. Työntekijöiden kannalta strategian tulisi luoda selkeä kokonaisuus, johon voi sitoutua. Lisäksi se mahdollistaa sellaisten työkalujen luomisen, jotka auttavat jokapäiväisten työtehtävien suorittamisessa.

Lisätietoja

PAIKKATIETOPALVELUT

Kunnon- ja omaisuudenhallinta pohjautuu yleisesti paikkatietoaineistoihin, ja siksi hyödynnämme toiminnassamme laajasti eri paikkatietoratkaisuja. Sovellamme työkaluvalikoimaamme asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelujemme mittakaava vaihtelee yksittäisien karttaesityksien tuottamisesta, laajoihin avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmiin. Lue lisää, tai kysy lisätietoja paikkatietoasiantuntijaltamme.

PAIKKATIETOKONSULTOINTIAINEISTOINVENTOINNIT
PAIKKATIETOPALVELUT

INFRAWEB

Osaamisemme sekä asiakastarpeiden kasvaessa olemme alkaneet tuottamaan asiakkaillemme keli-, kuntotietoon liittyviä web-alustapalveluita. Lähtökohtana on ennakointi sekä systemaattinen erilaisten mittaustietojen sekä ennusteiden hyödyntäminen. Olleellisena pidämme myös tiedon reaaliaikaisuutta sekä sen hyödynnettävyyttä. Eri mittausmenetelmillä, ennusteilla ja toteumatiedoilla saamme luotua tilannekuvan, jonka avulla asiakas saa tarvitsemansa tiedon helposti ja oikea-aikaisesti esimerkiksi mobiililaitteelleen.

LisätietojaKelipalvelut
INFRAWEB
TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTA-AJATUS

 

Suomen Kuntotekniikka Oy on yritys, joka käsittelee poikkitieteellisesti rakennettua ympäristöämme. Olkoon kyseessä kiinteistön pesuhuone tai vaikkapa jalkapallokentän kuivatusrakenteet tai miksipä ei kadun vesijohtoverkko, kaikissa näissä pätee samat teknisen toimivuuden ja fysikaalisten ominaisuuksien odotukset rakennetulle kokonaisuudelle.

 

Suomen Kuntotekniikka Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia eri tilaajaorganisaatioiden asiantuntijana ja/tai hankintapalvelukonsulttina. Kuntotekniikan tavoitteena on tuottaa omalla ammattitaidollaan kiinteistö- ja infratekniikan alueilla lisäarvoa ja säästöjä täsmällisillä ja tehokkailla menetelmillä. Kuntotekniikka tuo taloudellista hyötyä tullessaan.

 

RALA Tilaajavastuu
LISÄTIETOJA

Haluatko saada lisätietoja?