AVOIMEN PAIKKATIEDON OMAISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄT

AVOIMEN PAIKKATIEDON OMAISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄT

Omaisuudenhallinta on haastavaa, jos sille ei ole olemassa loogista alustaa. Omaisuustiedon ollessa pääasiassa paikkatietoa tarvitsee sitä hallinnoiva taho toimivan paikkatietoinfrastruktuurin. Paikkatietoinfrastruktuuri viittaa paikkatietoa hallinnoivaan ihmisiin, aineistoihin, ohjelmistoihin ja prosesseihin yhdessä. Valuvikainen paikkatietoinfrastruktuuri luo esteitä omaisuudenhallinnalle ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa aikaisemman työn. Samalla organisaatio saa mahdollisuuden siirtää aineistonsa pilveen ja rajapinnoille.

Siksi tarjoamme asiakkaillemme avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin perustuvaa omaisuudenhallintajärjestelmää. Se voidaan toteuttaa asiakkaalle puhtaalta pöydältä projektimaisesti, aina ensimmäisen palvelimen hankkimisesta lähtien. OpenMaint on yksi monista kehitteillä olevista omaisuudenhallintajärjestelmistä. Käyttöliittymänsä ja tietorakenteensa puolesta OpenMaint tarjoaa perustoiminnallisuudet omaisuuden sekä kunnonhallintaan liittyvien ylläpitotietojen dokumentointiin. Mynämäen omaisuudenhallintaprojektin myötä yrityksellemme avautuivat OpenMaintin tarjoamat mahdollisuudet dokumentointityökaluna. Tietorakennetta ja tietokorttien sisältökenttiä muokkaamalla saamme toteutettua asiakkaan tarpeisiin mukautuvan tietomallin.

”Käytössämme on seuraavat työkalut omaisuudenhallintajärjestelmän luomiseen: Geoserver, Geonetwork, GDAL, OpenMaint, PostgreSQL/PostGIS, Oskari.” sitaatti Vesa-Matti Eura Mynämäki