Jyväskylä on siirtynyt korjausvelkaspiraalin sisemmälle kehälle