KUNTO

KUNTO

Kuntotietoon liittyvää mittausdataa voidaan visuaalisesti esittää karttakäyttöliittymässä, jonka avulla kunnonhallinnan parissa työskentelevä henkilö saa konkreettisemman käsityksen siitä minne havaitut mittaustapahtumat sijoittuvat kartalla mittausdataan tallennetun sijaintiedon perusteella. Kuntomittauksista saatavaa mittausdataa voi kertyä tuhansia tai jopa miljoonia rivejä numeerisessa ja tekstimuodossa olevaa raakadataa. Tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmassa selailtava rivimuotoinen data on käsiteltävä ja analysoitava sellaiseen muotoon, että helpotetaan katuverkoston kuntoarviointia sekä kunnonhallintaan liittyvää päätöksentekoa kunnallisella tasolla.

Suomen Kuntotekniikka Oy:n kunnonhallintapalveluiden tuottamia karttakäyttöliittymiä voidaan selailla useilla eri sovellusalustoilla: työ-pöytäsovellukset, mobiilisovellukset, web-sovellukset, navigaattorit jne. Kuntotiedon esittämisessä sovellukselta vaaditaan visuaalisen esittämistavan lisäksi myös aineistojen analysointiin ja julkaisuun liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi karttasovellukselta usein vaaditaan, että käyttäjä voi tehdä hakuja aineistosta tiettyjen ominaisuustietojen perusteella, klikata ominaisuustiedon esille, mitata alueen tai linjan mittaustyökalulla sekä hakea tietyn sijaintipisteen koordinaatit valitsemassaan koordinaattijärjestelmässä.