OMAISUUDENHALLINTA

OMAISUUDENHALLINTA

Tarjoamme kunta-asiakkaille omaisuudenhallinnan johdon konsultointia ja projektinhallintaa. Palveluillamme kunta pääsee kehittämään strategista omaisuudenhallintaa, joka perustuu valittuun palvelutasoon, kunnan todellisiin resursseihin ja harkittuun priorisointiin.

”Omaisuudenhallinta ilman strategiaa on yksi Suomen kuntien perisynneistä…”

Omaisuuden hallinnan pitkäjänteiselle työllä vaikutetaan organisaation työntekijöiden sitoutumiseen omia työtehtäviä kohtaan. Hyvin strategisesti hahmotetut ja tiedostetut omaisuuden hallinnan työkalut antavat tukensa päätännän ja työntekijöidenkin päätöksissä. Käytännön läheinen omaisuuden hallinta tarvitsee polttoaineekseen dataa. Infraomaisuuserät jakaantuvat moneen osaan ja näillä osilla on oman merkityksen tuovat ominaisuustietonsa.

Koska Suomesta ei löydy kahta samanlaista kuntaa, räätälöimme palvelumme juuri teille. Olennaista meille on kuitenkin konkreettiset tulokset, joita johto ja henkilökunta voivat hyödyntää. Lähtökohtaisesti palvelumme sisältö on kolmiosainen:

  • 1. Nykytilaselvitys
  • 2. Toimenpideohjelma
  • 3. Ohjeet strategiseen omaisuudenhallintaan

Suomen Kuntoteknikka toimi Raumalla vuosina 2017-2018 omaisuudenhallintakoordinaattorina. Projekti sisälsi työpajatyöskentelyä omaisuudenhallintaa toteuttavien työntekijöiden kanssa, yksittäisiä tapaamisia ja tuotti lopulta laajan omaisuudenhallinnan käsikirjan asiakkaalle.

“Sitaatti Jaakko Aerila”

Lähtökohtanamme on alusta asti ollut tiedon tarpeellisuus ja se, miten tätä tietoa ylläpidetään järkevästi. Nykyaikaisten pilvialustojen ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet on hyvä ottaa käyttöön, jolloin tieto on saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta.
“Sitaatti Olli Tirroniemi”