PAIKKATIETOKONSULTOINTI

PAIKKATIETOKONSULTOINTI

Julkishallinnon viranomaisia koskee joukko paikkatiedon hallintaan liittyviä, lakisääteisiä velvoitteita. Tärkeimmät niistä ovat Euroopan unionin paikkatietodirektiivi (INSPIRE) ja sen pohjalta säädetyt laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) sekä sitä täydentävä asetus (725/2009). Lakisääteisten velvollisuuksien ohella on joukko suomalaisia kehitysprojekteja, joita viedään eteenpäin eri hallintotasoilla, merkittävimpänä tuleva paikkatietoalusta. Organisaatioilla voi olla myös omia hankkeita paikkatietoinfrastruktuurinsa suhteen. Tällainen hanke voi olla esimerkiksi paikkatietoaineistojen yhteiskäytön parantaminen ja standardoiminen eri yksiköiden välillä. Suomen Kuntotekniikalla on käytössään omaisuudenhallinnan asiantuntijoiden ohella myös paikkatietoasiantuntija. Heidän kanssaan voit taklata organisaatiosi polttavimpia haasteita paikkatiedon suhteen, selvittää kattavasti nykytilanteen ja löytää konkreettisia ratkaisuja päästäksesi eteenpäin. Pidämme huolta, että tarjoamamme ratkaisut vastaavat lakisääteisiä velvoitteita.

Julkishallinnossa yleisiä paikkatiedon hallinnan ongelmia ovat:

– Aineistoja puuttuu kokonaan

– Muiden tuottajien avoimien aineistojen potentiaalia ei tunneta

– Aineistoilta puuttuvat metatiedot tai ne ovat puutteellisia

– Aineistokohtaisista, kirjattavista ominaisuustiedoista ei ole sovittu

– Julkishallintoa koskevia lakisääteisiä velvollisuuksia ei tunneta

– Aineistokohtaisia vastuita ja oikeuksia ei ole määritelty

– Aineistoja hallinnoidaan hajautetusti omilla työpisteillä

– Rajapintoja (WMS, WFS ym.) ei ole olemassa

Lisätietoja antavat paikkatietoasiantuntija Ville Koivisto ja projektipäällikkö Antti Hirvonen.

Kysy lisää tai pyydä tarjous.

Tutustu myös rajapintoihimme:
WFS: http://server.kuntotekniikka.fi:8080/geoserver/wfs
WMS: http://server.kuntotekniikka.fi:8080/geoserver/ows?SERVICE=WMS