TEMP

TEMP

InfraWEBTemp-palvelu (TEMP)

Tienpinnan päällystetöiden yhteydessä kerättävästä lämpökameran mittausdatasta yrityksemme jatkokäsittelee mittausdataa selkeästi luettavaan visuaaliseen muotoon mm. lämpömattokuviksi ja raporteiksi. Asiakkaan tilaamat mittausraportit ja lämpömattokuvat voidaan tarvittaessa tuottaa myös Excel-taulukkolaskennan avulla.

Lämpömattokuvat koostettu 1000 metrin jaksoihin

 • Web-alustan käyttöliittymässä on zoom-ikkuna, jonka avulla lämpömattokuvia voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin mahdollisten lämpötilapoikkeamien paikantamiseen
 • Liikenneviraston tieosoite, tieosan paalulukema ja matkan etenemä esitetty lämpömattokuvien ylä- ja alareunassa
 • Pysähdysten sijainti esitetty lämpömattokuvissa havainnollisesti selkeällä pystyviivalla

Päivittäiseen mittausdatan raportointiin liittyvä taulukkomainen esitysmuoto

 • Rispisteiden laskenta
 • Pysähdysten laskenta
 • Koostettu raportti koko urakasta
 • Raporttien lataaminen PDF-muodossa linkkien kautta

Karttakäyttöliittymä

 • Voidaan tarkastella jokaiselta päivältä minne tieosuuksille lämpökameran mittaustapahtumat sijoittuvat kartalla

Koontiraportit pdf-dokumentteina

 • Keskinopeuden laskenta urakkakohteen jokaiselta levityspäivältä
 • Liukuvan keskilämpötilan laskenta jokaiselta 1000 metrin jaksolta
 • Levitystapahtumien yhteenveto laskentataulukkona